TERMENI SI CONDITII

Prezentul document descrie si prezinta Utilizatorului Termenii si Conditiile Generale de furnizare si utilizare a Serviciului www.protvplus.ro (“Termenii si conditiile”).

Termenii si conditiile au valoare contractuala intre PRO TV si Utilizatorii Serviciului www.protvplus.ro . Prin utilizarea Serviciului www.protvplus.ro , inclusiv prin inregistrarea la acest serviciu, Utilizatorii accepta Termenii si conditiile, asigurand PRO TV ca a citit cu atentie prevederile acestora si ca a inteles pe deplin continutul lor.

“PRO TV” este PRO TV S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Bd. Pache Protopoescu nr. 105, parter, camera 101, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/24578/1992, avand cod unic de inregistrare/cod de inregistrare in scop de TVA: (RO) 2835636, capital social subscris si varsat: 229.010.260 lei, cont bancar nr. RO06 INGB 0001 0001 03098918, deschis la ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti. PRO TV este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 17155.

“Utilizator” inseamna orice persoana fizica, utilizator al serviciilor de comunicatii electronice care acceseaza si utilizeaza Serviciul www.protvplus.ro .

Versiunea in vigoare a Termenilor si conditiilor poate fi accesata in orice moment de Utilizator pe pagina website-ului www.protvplus.ro .

Despre Serviciul www.protvplus.ro  

www.protvplus.ro este un serviciu media audiovizual la cerere sustinut de publicitate care, prin accesarea si utilizarea sa de catre Utilizatori, ofera acestora posibilitatea de a vizualiza Continutul furnizat de PRO TV. 

Continutul Serviciului www.protvplus.ro

Serviciul www.protvplus.ro este un serviciu gratuit care permite Utilizatorilor care detin conexiune la internet si un dispozitiv de acces compatibil sa acceseze un continut foarte variat de programe audiviovizuale, cum ar fi, dar fara a se limita la, filme, emisiuni informative si/sau de divertisment, seriale nationale si/sau international, produse cu continut sportive etc.

Continutul furnizat in cadrul Serviciului www.protvplus.ro este: (a) continut liniar, respectiv posturi de televiziune comunicate public, integral sau partial, disponibil pentru vizionare exclusiv Utilizatorilor care au un cont de Utilizator; (b) continut neliniar, de tip video la cerere, a carui vizualizare se realizeaza la cererea individuala a Utilizatorului si la momentul ales de acesta, in cadrul unei perioade de disponibilitate comunicate in prealabil de PRO TV si/sau (c) continut neliniar, de tip Catch-Up, respectiv Continut deja difuzat de si pe posturile de televiziune ale PRO TV si/sau partenerilor acestuia, care poate fi accesat la cererea individuala a Utilizatorului, in cadrul perioadei de disponibilitate comunicate in prealabil de PRO TV.PRO TV nu garanteaza o anumita perioada de disponibilitate a Continutului in cadrul Serviciului www.protvplus.ro . Daca perioada de disponibilitate a Continutului in cadrul Serviciului www.protvplus.ro inceteaza inaintea termenului de vizionare ales de Utilizator, Utilizatorul nu va mai avea acces la Continut.

Continutul este disponibil, in general, pentru vizionare pe teritoriul Romaniei prin intemediul website-ul www.protvplus.ro compatibil cu dispozitive de operare, fixe si mobile, conectate la internet. Utilizatorii pot intampina restrictii in accesare, utilizare sau tentativa de accessare si/sau utilizare a Continutului in sau din afara Romaniei (inclusiv in roaming), urmare a limitarilor de exploatare a drepturilor de proprietate intelectuala impuse de furnizorii continutului disponibil in Serviciul www.protvplus.ro . PRO TV invedereaza Utilizatorilor ca aceste restrictii de acces pot fi evidentiate sau nu in interfata Serviciului www.protvplus.ro si ca incalcarea lor de catre Utilizatori poate constitui infractiune, care se pedepseste in conditiile legii. Utilizatorul este singurul raspunzator pentru utilizarea accidentala a Serviciului www.protvplus.ro atunci cand acesta se afla in zona de granita a Romaniei, astfel incat orice cost suplimentar generat in sarcina sa de aceasta accesare si/sau utilizare a Serviciului www.protvplus.ro nu va putea fi imputa PRO TV.

Toti Utilizatorii au dreptul sa foloseasca serviciile oferite de PRO TV prin intermediul Serviciului www.protvplus.ro atat timp cat nu incalca prevederile Termenilor si conditiilor. Unele facilitati sunt disponibile, din ratiuni de drepturi de autor, doar vizitatorilor din Romania.

Continutul Serviciului www.protvplus.ro este furnizat de PRO TV cu buna credinta. Serviciul www.protvplus.ro va fi folosit de Utilizator pe seama responsabilitatii proprii, iar PRO TV nu va putea fi tinuta responsabila pentru nicio urmare negativa ce ar putea rezulta din accesarea si/sau utilizarea Serviciului www.protvplus.ro in lipsa culpei sale dovedite. Accesul la Serviciul www.protvplus.ro este permis persoanelor de orice varsta. Cu toate acestea, accesul la un anumit Continut poate avea restrictii de varsta, indicate prin etichete. Spre exemplu, etichetele "18+" in cazul unor programe audiovizuale indica faptul ca anumite categorii de continut video sunt permise doar persoanelor cu varsta de peste 18 ani.

Continutul Serviciului www.protvplus.ro este furnizat de PRO TV cu buna credinta. Serviciul www.protvplus.ro va fi folosit de Utilizator pe seama responsabilitatii proprii, iar PRO TV nu va putea fi tinuta responsabila pentru nicio urmare negativa ce ar putea rezulta din accesarea si/sau utilizarea Serviciului www.protvplus.ro in lipsa culpei sale dovedite. Accesul la Serviciul www.protvplus.ro este permis persoanelor de orice varsta. Cu toate acestea, accesul la un anumit Continut poate avea restrictii de varsta, indicate prin etichete. Spre exemplu, etichetele "18+" in cazul unor programe audiovizuale indica faptul ca anumite categorii de continut video sunt permise doar persoanelor cu varsta de peste 18 ani.

Structura Serviciului www.protvplus.ro (inclusiv variantele in care este oferit/organizat Continutul in cadrul Serviciului) este cea disponibila la momentul accesarii pe website-ul www.protvplus.ro .

Fara instiintarea prealabila a Utilizatorului PRO TV are dreptul sa modifice structura si Continutul Serviciului www.protvplus.ro . Modificarile pot fi facute in functie de politica editoriala a PRO TV, de negocierile cu furnizorii de Continut, de audienta posturilor de televiziune ale PRO TV, de numarul de accesari a Continutului, precum in functie de orice alti factori care pot influenta aceasta structura a Serviciului www.protvplus.ro . Astfel, PRO TV poate, dar fara a se limita la, sa introduca sau sa scoata posturi de televiziune din Continutul Serviciului www.protvplus.ro si/sau sa elimine un anumit tip de program audiovizual din Continut.

Accesul la Serviciul www.protvplus.ro

Accesul la Serviciul www.protvplus.ro se poate realiza prin simpla navigare pe website-ul www.protvplus.ro fara a avea un cont de Utilizator sau prin crearea unui cont de Utilizator si comunicarea, in acest scop, a urmatoarelor date ale Utilizatorului: numele, prenumele si adresa de e-mail. Toate aceste informatii trebuie sa fie reale, corecte, complete si actuale. Contul de Utilizator functioneaza pe baza de nume de Utilizator si parola. Utilizatorul intelege ca PRO TV nu poate garanta disponibilitatea si acceptarea niciunui nume de Utilizator solicitat de Utilizator in scopul inregistrarii. Recomandarea PRO TV este ca parola sa ramana confidentiala. PRO TV nu va cere in nicio circumstanta Utilizatorului dezvaluirea parolei. Contul de Utilizator este destinat exclusiv pentru uz personal. Utilizatorul se obliga sa notifice imediat PRO TV ori de cate ori o persoana identificata sau neidentificata, fara permisiunea Utilizatorului, acceseaza sau ar putea eventual accesa Serviciul cu ajutorul datelor de identificare ale contului de Utilizator. Utilizatorului ii revine intreaga responsabilitate pentru actiunile sale decurgand din aceasta calitate si garanteaza respectarea obligatiilor prevazute in prezente Termeni si conditii. Utilizatorul se va asigura ca toate instructiunile/actiunile date/intreprinse prin intermediul Serviciului www.protvplus.ro sunt corecte si complete. In caz contrar, PRO TV nu raspunde de erorile care pot aparea ca urmare a nerespectarii de catre Utilizator a acestei obligatii. Utilizatorul autorizeaza PRO TV sa actioneze pe baza instructiunilor date de Utilizator chiar daca instructiunile respective contrazic la un moment dat alte instructiuni anterioare. Utilizatorul da instructiuni PRO TV prin accesarea Serviciului www.protvplus.ro si prin introducerea numelui si parolei sale de Utilizator.

Functionarea Serviciului www.protvplus.ro

PRO TV va depune toate eforturile rezonabile pentru furnizarea neintrerupta a Seviciului www.protvplus.ro . PRO TV nu raspunde si nu garanteaza, insa, furnizarea continua a Serviciului www.protvplus.ro si disponibilitatea lui pentru Utilizator. Furnizarea Serviciului este conditionata de mai multi factori inclusiv, dar fara a se limita la, dispozitivele folosite de Utilizator, calitatea serviciilor de internet furnizate de tertii contractati de Utilizator, lipsa de capacitate a legaturilor de interconectare intre retelele acestor furnizori de internet si reteaua de livrare de Continut a PRO TV, existenta unor erori tehnice (inclusiv virusarea) a dispozitivelor Utilizatorului, gradul de incarcare a retelei utilizate de PRO TV pentru furnizarea Serviciului www.protvplus.ro etc. PRO TV este indreptatit sa intrerupa furnizarea Serviciului www.protvplus.ro pentru efectuarea de lucrari: (i) de intretinere la website-ul www.protvplus.ro si/ori la reteaua tehnica prin care se furnizeaza Serviciul www.protvplus.ro , (ii) de inlocuire a oricarui element al acestora si/sau (iii) de modernizare (actualizare) a acestora.

Dotari tehnice minime

Pentru o utilizare neintrerupta a Serviciului www.protvplus.ro , sunt necesare, cu titlu exemplificativ, urmatoarele dotari tehnice minime: Procesor Pentium la o viteza de 4 2 Ghz, 2GB RAM, Placa video cu accelerator grafic, placa de sunet, sistem de operare Windows 7 sau MacIntosh, browser de Internet care suporta Html5 video player, cum ar fi, dara fara a se limita la, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari. Pentru a rula filme in calitate inalta, conexiunea la Internet trebuie sa aiba o viteza minima de 2 Mb/s. PRO TV poate modifica oricand compatibilitatile Serviciului www.protvplus.ro cu diferitele sisteme de operare si browsere si nu-si asuma raspunderea in legatura cu nefunctionarea echipamentului hardware folosit de Utilizator. Accesarea si/sau utilizarea Serviciului www.protvplus.ro pe dispozitive mobile se face exclusiv prin intermediul versiunii de mobil a website-ului www.protvplus.ro .

Utilizarea Serviciului www.protvplus.ro

Utilizatorul se obliga sa utilizeze Serviciul www.protvplus.ro in limite rezonabile si in conditiile unei practici loiale. Serviciul www.protv.ro nu poate fi folosit de Utilizator in scopuri comericiale sau in vederea obtinerii de profit. Sunt considerate activitati frauduloase ale Utilizatorului, de exemplu, dar fara a se limita: (i) furnizarea de informatii eronate/false oricand pe parcursul relatiei comerciale dintre Utilizator si PRO TV (negociere, incheiere, incetare); (ii) furnizarea Serviciului www.protvplus.ro catre terti (contra cost sau in mod gratuit) sau in orice alte scopuri decat cele prevazute in aceste Termeni si conditii; (iii) copierea si/sau exploatarea, integrala sau partiala Continutului Serviciului www.protvplus.ro de catre Utilizator, in orice mod neautorizat prin prezentul Contract ; (iv) introducerea in Serviciul www.protvplus.ro , cu buna stiinta, de virusi, programe spion (Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware etc.) sau alte materiale daunatoare; (v) incercarea Utilizatorului sa obtina accesul neautorizat la website-ul www.protvplus.ro , la serverul pe care este gazduit website-ul sau pe orice alt server, computer sau baza de date conectata la website; (vi) atacul Serviciului www.protvplus.ro prin intermediul unui atac "denial-of-service" sau "distributed denial-of service"; (vii) incalcarea restrictiilor de utilizare a Serviciului www.protvplus.ro ; (iii) recomercializarea (cu titlu gratuit sau oneros) a Serviciului www.protvplus.ro catre terti, precum si orice tentativa de a realiza oricare dintre aceste actiuni. Daca prin orice forma de utilizare frauduloasa a Servicului www.protvplus.ro Utilizatorul comite, in conditiile legii, o infractiune, PRO TV are dreptul sa raporteze orice astfel de incalcare autoritatilor competente de aplicare a legii si sa coopereze cu aceste autoritati prin/pentru dezvaluirea identitatii Utilizatorului. In cazul unei astfel de incalcari, dreptul Utilizatorului de a utiliza Serviicul www.protvplus.ro va inceta de indata.

Drepturi de proprietate intelectuala

Toate drepturile de proprietate intelectuala asupra Serviciului www.protvplus.ro (ex: brevete de inventii, marci, drepturi de autor, drepturi conexe dreptului de autor, know-how), prezente sau viitoare, apartin in integralitate PRO TV si/sau subcontractorilor sai, iar Utilizatorul nu dobandeste niciun drept de proprietate intelectuala asupra Continutului Serviciului www.protvplus.ro si/sau oricarora dintre elementele aici mentionate. Astfel, dar fara a se limita la, Utilizatorul nu dobandeste drepturi de autor si/sau conexe dreptului de autor asupra operelor (de exemplu, muzica, film, program de televiziune, grafica etc), prestatiilor (de exemplu: interpretarile actorilor, cantaretilor,dansatorilor) si/sau fonogramelor, drepturi asupra marcilor (de exemplu, asupra denumirilor posturilor si programelor de televiziune, altor furnizori de Continut etc.), drept asupra inventiilor, drepturi de utilizare imagine, nume si/sau voce etc. Drepturile de proprietate intelectuala se intind atat asupra Serviciului www.protvplus.ro , privit, individual, ca intreg, cat si asupra oricaror fragmente, componente sau elemente, de orice natura din sau ale acestuia. Folosirea de catre Utilizator a oricaruia dintre sau a tuturor produselor purtatoare de drepturi de proprietate intelectuala constand in, decurgand din sau avand legatura cu Serviciul www.protvplus.ro , Continutul si/sau website-ul www.protvplus.ro in orice alt scop si in orice alta forma decat cele expres permise prin prezentul document, autorizarea de catre Utilizator a unei astfel de folosiri (inclusiv prin neinterventia in scopul incetarii unei folosiri ilicite de care Utilizatorul ia cunostinta), precum si orice incercare de a folosi/autoriza orice astfel de folosiri poate constitui infractiune si se pedepseste conform legilor in vigoare. De asemenea, Utilizatorul intelege si accepta faptul ca este pe deplin responsabil pentru toate prejudiciile cauzate PRO TV prin savarsirea oricarora dintre actiunile/inactiunile de care se face vorbire in aceasta clauza.. Utilizatorul care observa incalcarea acestor reguli pe site este rugat sa ne informeze la adresa de e-mail suportprotvplus@protv.ro

Link-uri catre alte domenii web 

Serviciul www.protvplus.ro poate contine link-uri catre website-uri care nu sunt administrate sau care nu sunt aflate in controlul sau direct. Serviciul www.protvplus.ro ofera link-uri catre terte website-uri cu buna credinta si nu este responsabil pentru continutul acestora din urma.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin utilizarea Serviciului www.protvplus.ro Utilizatorul intelege ca PRO TV SRL poate prelucra datele sale cu caracter personal conform Politicii de Confidentialitate a PRO TV. Pentru a fi informat cum PRO TV prelucreaza datele cu caracter personal si care sunt drepturile sale, Utilizatorul trebuie sa citeasca cu atentie aici.

Dezactivarea contului Utilizatorului 

Pentru dezactivarea contului, Utilizatorul trebuie sa inainteze catre PRO TV o cerere scrisa, datata si semnata, pe care sa o depuna la sediul din Bulevardul Pache Protopopescu nr. 105, sector 2, Bucuresti sau sa o trimita scanata pe e-mail la adresa suportprotvplus@protv.ro

Servicii de comunicare 

Serviciul www.protvplus.ro ofera dreptul Utilizatorilor de a comenta Continutul Serviciului www.protvplus.ro, sub conditia de a respecta Termenii si conditii, precum si regulile specifice adnotarii continutului respectiv.

Comentariile Utilizatorilor vor fi intotdeauna in limitele bunului simt si nu vor folosi un limbaj: (i) injurios, vulgar, (ii) care sa reprezinte forme de manifestari antisemite sau xenofobe, (iii) care sa discrimineze pe motive de rasa, religie, nationalitate, sex, orientare sexuala, etnie sau pe orice alt motiv, (iv) care sa faca prezentarea apologetica a regimurilor totalitare (nazist, comunist etc), a autorilor crimelor si abuzurilor acestor regimuri, precum si denigrarea victimelor acestora, (v) care sa aduca atingere drepturilor de proprietate intelectuala, demnitatii, imaginii, vietii private si/sau oricaror altor drepturi sau interese legitime ale oricarei persoane.

De asemenea, comentariile Utilizatorilor nu vor contine si nici nu vor reprezenta o reclame la orice produse si/sau servicii ale tertilor sau linkuri catre alte website-uri, inclusiv website-uri care ofera posibilitatea accesarii ilegale a unor materiale protejate de drepturi de autor.         

PRO TV isi rezerva dreptul de a monitoriza comentariile publicate de Utilizatori prin intermediul Serviciului www.protvplus.ro si de a elimina continutul considerat nepotrivit si/sau de a anula orice cont al oricarui Utilizator fara notificare prealabila in cazul incalcarii Termenilor si conditiilor. Utilizatorilor le revine intreaga responsabilitate pentru comentariile pe care le fac pe Site, fiind singurii raspunzatori in fata oricaror autoritati publice si/sau persoane vatamate daca Comentariul contravine in general sau contine elemente care contravin prevederilor legale in vigoare (inclusiv decizii CNA sau regulamente emise de orice alta autoritate) sau prejudiciaza drepturile/interesele legitime ale oricarei persoane. Utilizatorii transfera PRO TV, cu titlu exclusiv, toate drepturile de proprietate intelectuala asupra comentariilor publicate pe website-ul www.protvplus.ro , PRO TV fiind indreptatit sa exploateze aceste comentarii in orice modalitate (prin repoducere, comunicare publica pe internet etc), in orice media (presa scrisa, presa online, radio, televiziune etc) si pe orice tip de suport (fizic, digital etc). PRO TV este indreptatit sa utilizeze comentariile, in principal, dar fara a se limita la, pentru exploatarea Serviciului www.protvplus.ro (inclusiv prin crearea de elemente de interactivitate), in orice campanii de promovare, marketing si publicitate organizate de sau pentru PRO TV in legatura cu Serviciul www.protvplus.ro , PRO TV si/sau orice alt tert cu care PRO TV decide sa-si asocieze imaginea.

Incalcarea Termenilor si Conditiilor 

In cazul nerespectarii Termenilor si conditiilor, PRO TV isi rezerva dreptul de a suspenda furnizarea Serviciului www.protvplus.ro si/sau de a anula orice cont al oricarui Utilizator fara notificare prealabila.

Modificarea termenilor si conditiilor 

PRO TV isi rezerva dreptul de a modifica fara notificare prealabila Termenii si conditiile. Orice schimbare va fi publicata pe website-ul www.protvplus.ro . Utilizarea Serviciului www.protvplus.ro este o confirmare a faptului ca esti familiar cu cele mai recente modificarile aduse de PRO TV Termenilor si conditiilor.

Suport 

Pentru orice intrebari sau sesizari, va rugam sa ne contactati la suportprotvplus@protv.ro

Ultima modificare a acestor Termeni si conditii: 24 mai 2018.